top of page
Zuzana Laubmann - Heilpraktiker für Psychotherapie, Doula Geburtsbegleitung Erlangen Nürnb

zuzana     laubmann

logo_ZL_Animace.gif

Nemedicínská psychoterapeutka (HpG)
Pedagožka a socioložka
Autorka a 
docentka

" Žádný stát není "absolutní". Pokaždé je možné jít novými cestami, znovu objevit a pochopit sebe i své okolí. To v sobě skrývá novou, svěží energii, uzdravení a nové perspektivy."

Oblasti expertizy

Psychoterapie (HpG),
Somatic Experiencing®

Práce se zdroji, stabilizace

Předoperační a pooperační poradenství, 

Podpora v těhotenství,

Porodní plán citlivý k traumatu,

Integrace porodních zážitků, 

Finanční terapie,

Emoční stravování,

Rodinné konstelace

Jako alternativní psychoterapeutka bych se s Vámi ráda zaměřila na obnovení Vaší přirozené seberegulace a sebeúčinnosti (sebe-schopnosti) a také na Vaše silné stránky a zdroje.

 

Při somatickém prožívání (SE)® dochází k novému fyzickému, psychickému a emocionálnímu projednávání traumatu. Tato metoda je vhodná pro překonání šokových traumat, nehod, medizinských traumat, anestezie a pro transformaci raných a vývojových traumat. 

Zdroje jsou důležitým zdrojem života. Přispívají ke stabilitě v dobách úzkosti, smutku, rozrušení nebo velkých životních změn. Zejména rodiče nebo lidé s životními problémy mají prospěch z práce na svých zdrojích, aby získali větší stabilitu a kompetence v každodenním životě.

 

Přípravou na operaci Vám pomohu vytvořit co nejlepší podmínky pro plánovaný zákrok i následnou rekonvalescenci. 

 

Posilováním pouta a vašich rodičovských kompetencí vás podporuji při integraci porodních zážitků a narušení, které se během porodu vyskytly. 

 

Pokud chcete zlepšit způsob, jakým zacházíte s penězi, a chcete se stát pohotovějšími a získat více schopností v podnikání, budu vás provázet metodou Somatic Experiencing (SE)®. 

Můžete mě znát z následujících médií a vzdělávacích institucí:

Erlanger Nachrichten haben bereits mehrere Interviews oder Artikel über die Arbeit von Zuz
Midwifery today ist ein amerikanisches Forum mit eigenem Magazin, in dem auch Zuzana Laubm
Deutsche Hebammen Zeitschrift veröffentlichte bereits Artikel von Zuzana Laubmann, Heilpra
ELMA Magazin ist ein Familienmagazin in der Region Nürnberg, Erlangen, in dem Sie auch Art
wsgblogo.png
The Mothering Journey ist ein Magazin, in dem auch Zuzana Laubmann einige Fachartikel verö
Art of birth.jpeg
DONA International is the world’s first, largest and leading doula certifying organization
at-muzou-TRANSPARENT-282x300.png
Unknown.png
Unknown.jpeg
valuesElement+10.png
GefaehrtinAkademie Doula Ausbildung.png

Rezervovat termín

Zde si můžete rezervovat svůj termín nebo individuální sezení - ONLINE nebo v mé PRAXI na místě. 

Publikace

Zde můžete najít mé publikace v místním, německém a mezinárodním tisku.

Můj blog

Na mém blogu se dozvíte o souvisejících tématech a tématech, která jsou mému srdci obzvlášť blízká.

Workshopy

Zde najdete připravované akce pro profesionály.

"Zuzaninu práci se Somatic Experiencing® mohu jen vřele doporučit. Přináší bohaté dovednosti, porozumění a zkušenosti a vytváří úžasně bezpečný prostor pro zkoumání. Zvláště se mi líbí její svěžest a citlivost ve stejné míře. Má smysl pro pojmenování obtížných věcí a jejich začlenění do práce.

Můj systém pozná, že ví a cítí, o čem mluví. Pro mě má ideální kombinaci prostoru pro mé vlastní zkoumání a zajímavé otázky. Rozhodně ji mohu doporučit!"

Tanja, SE®-Klientka

bottom of page