top of page

In meinem SHOP  finden Sie alle Karten für alle bevorstehende Veranstaltungen, die aktuell zu erwerben sind: 

Pochopit a doprovázet náladové krize po narození
Pochopit a doprovázet náladové krize po narození

Bude oznámeno

|

Zvětšení

Pochopit a doprovázet náladové krize po narození

Informovaná a traumatizující podpora pro duly, porodní asistentky, laktační poradkyně, porodní sestry, poradkyně v oblasti nošení dětí.

registrace dokončena
zobrazit události

Zeit & Ort

Bude oznámeno

Zvětšení

Über die Veranstaltung

Porod je jednou z nejvíce stresujících událostí v životě ženy. Tato enormní zátěž pro tělo i psychiku často vede k rozrušením – jak na psychické, tak na fyzické úrovni.

První dny a týdny po porodu často určují, zda je prožitek zpracován pozitivně, nebo se symptomy zvyšují.

Duly mohou poskytnout počáteční emocionální podporu, sebedůvěru a poskytnout psychoedukační podporu, zejména v počátečním období po porodu. 

Zde najdete krátký článek na toto téma: 

https://www.zuzana-laubmann.de/verstimmen-nach-der-geburt 

Kurz je určen pro porodní asistentky, studentky porodní asistence, duly, mateřské sestry, laktační poradkyně, poradkyně pro nošení dětí, sociální pedagogy.

Délka: 3 schůzky po 3,5 hodinách  

17:00–21:00 včetně 30minutové přestávky 

18. února 2022, 24. února 2022, 10. března 2022 

(Změna dat vyhrazena) 

Každý účastník obdrží rozsáhlý scénář včetně podpůrných materiálů a referencí. 

Součástí školení jsou také doporučení ke čtení a krátké úkoly pro navazující nebo přípravné práce. 

Cena: 285 eur 

Účast si můžete rezervovat v mém e-shopu:

https://www.zuzana-laubmann.de/shop

Obsah: 

 • Co jsou poporodní náladové krize?  
 • Proč všechno není „poporodní deprese“ nebo „trauma“? 
 • Základy neurofyziologie, principy zpracování stresu 
 • Jaké jsou příznaky? 
 • Formy rozrušení po narození, psychopatologické obrazy a doplňkové diagnostické postupy 
 • Kdy je třeba konzultovat odborníka?  
 • Důležitost dobré profesionální sítě 
 • Postup v případě nebezpečí pro ostatní nebo sebe a právní základ 
 • Role duly a její oblast působnosti
 • Důležitost informované podpory citlivé na trauma pro rozvoj krizí nálady 
 • Psychoedukace - depatologizace a normalizace 
 • Techniky a možnosti doprovodu Doula 
 • Péče o sebe, všímavost a slepá místa 

Každý účastník obdrží certifikát a osvědčení o účasti.

Prohlášení o osobní odpovědnosti

Školení či semináře pořádaného Zuzanou Laubmann se účastním na vlastní odpovědnost a riziko a ujišťuji, že netrpím žádnými fyzickými ani duševními chorobami, které by mohly ohrozit mě nebo ostatní. Zodpovídám za vše, co během akce dělám, přijímám, dávám a prožívám a později předávám klientům jako performer nebo praktik a respektuji právní rámec práce, kterou dělám a jsem si vědom toho, co dělám cvičení resp. cvičení může a může.

Jsem si vědom toho, že během školení nejsou nabízeny žádné léčebné, terapeutické nebo lékařské aktivity a podpora. Mezi mnou a Zuzanou Laubmann nebude uzavřena žádná "smlouva o léčbě" ani podobná.

Souhlasím a ochotně zprostím odpovědnosti pořadatele a všechny ostatní účastníky školení. Nebudu vůči jmenovaným osobám uplatňovat žádné nároky na náhradu škody, pokud nedojde k úmyslnému jednání.

Pojištění pro případ nemoci a úrazu a pojištění storna na celé školení je mou zodpovědností.

Jsem si vědom toho, že tento kurz mě neopravňuje k trénování nebo výuce této techniky ve smyslu pokročilého tréninku. Tento kurz pouze předává znalosti, se kterými mohu Ratus Wangi nabídnout svým klientům v rámci své práce.

Svou registrací přijímám prohlášení o osobní odpovědnosti.

Diese Veranstaltung teilen

bottom of page