top of page

In meinem SHOP  finden Sie alle Karten für alle bevorstehende Veranstaltungen, die aktuell zu erwerben sind: 

Webinář o právních předpisech ovlivňujících duly a poradkyně
Webinář o právních předpisech ovlivňujících duly a poradkyně

Termín bude oznámen

|

webinář

Webinář o právních předpisech ovlivňujících duly a poradkyně

registrace dokončena
zobrazit události

Zeit & Ort

Termín bude oznámen

webinář

Über die Veranstaltung

Zatímco práce duly nebo poradce je z definice svobodným povoláním, existují zákony, které upravují záležitosti související s výkonem povolání. Je také definováno, 

Rád bych tuto právní situaci stručně vysvětlil v tomto webináři a na příkladech z internetu ji uvedl do praxe. 

  • Jak můžete inzerovat, které techniky a prostředky? 
  • Co musíte vzít v úvahu při popisu služeb? 
  • Kdy je člověk vystaven trestnímu stíhání a mohl by být varován? 
  • Jak lze odlišit poradenskou činnost od léčebné? 
  • Kdy tento limit překročím a mohu se odvolat za nesprávné zacházení? 

Součástí je krátký skript s přehledem zákona. 

Délka: 2,5–3 hodiny 

Cena: 75 eur 

Datum: bude oznámeno (01/2022 - 02/2022) 

Registrace jsou nyní možné. 

Místo:

Zoom setkání

Účelem tohoto webináře je poskytnout pouze přehled a nenárokuje si absolutní správnost popsaného právního stavu. 

Prohlášení o osobní odpovědnosti

Školení či semináře pořádaného Zuzanou Laubmann se účastním na vlastní odpovědnost a riziko a ujišťuji, že netrpím žádnými fyzickými ani duševními chorobami, které by mohly ohrozit mě nebo ostatní. Zodpovídám za vše, co během akce dělám, přijímám, dávám a prožívám a později předávám klientům jako performer nebo praktik a respektuji právní rámec práce, kterou dělám a jsem si vědom toho, co dělám cvičení resp. cvičení může a může.

Jsem si vědom toho, že během školení nejsou nabízeny žádné léčebné, terapeutické nebo lékařské aktivity a podpora. Mezi mnou a Zuzanou Laubmann nebude uzavřena žádná "smlouva o léčbě" ani podobná.

Souhlasím a ochotně zprostím odpovědnosti pořadatele a všechny ostatní účastníky školení. Proti uvedeným osobám nebudu uplatňovat žádné nároky na náhradu škody, pokud nedojde k úmyslnému jednání.

Pojištění pro případ nemoci a úrazu a pojištění storna na celé školení je mou zodpovědností.

Zde získané znalosti jsou vyhrazeny pro poskytovatele a bez výslovného souhlasu Zuzany Laubmann je nelze dále vyučovat.

Svou registrací přijímám prohlášení o osobní odpovědnosti.

Diese Veranstaltung teilen

bottom of page