top of page
Hände halten

Obory a oblasti působnosti

Zde se můžete dozvědět více o mé specializaci a odborných znalostech. 

Psychotherapie

Sebeúčinnost a seberegulace jsou v životě neoddělitelné a žádoucí vlastnosti.    

Tyto cenné dovednosti můžeme ztratit kvůli zkušenostem nebo událostem v minulosti. Terapie je také dobrou volbou, i když se momentálně cítíte dobře nebo máte příznaky, které způsobují úzkost. 

Somatic Experiencing®

Pochopení dopadu traumatu na naši kvalitu života, zdraví a tělo je jedním z nejdůležitějších kroků. V Somatic Experiencing (SE)® je možné pracovat bez obsahu, pokud se vám například téma zdá příliš stresující nebo si události nepamatujete. Orientujeme se na aktuální pocity a fyzické vjemy. Stačí, že si tělo pamatuje.

Před a pooperační Doprovod 

Lékařské zákroky a operace jsou spojeny s fyzickými a psychickými změnami. Individuální zkušenost pacienta často není v centru pozornosti léčby. Je možné přijmout řadu opatření, která nejen sníží úzkost a nepohodlí spojené s operací, ale také zkrátí dobu rekonvalescence.

Systemická Terapie

Systémová práce nám umožňuje vizualizovat vztahy, struktury a interakce v rámci systému, do kterého jsme začleněni, např. v rodině, partnerství, pracovních vztazích. Vliv mezigeneračních a "starých" rodinných dějin lze zkoumat a znovu o nich jednat. Lze ji také kombinovat se somatickým prožíváním.

Integrace porodních zážitků

Porod je intenzivní zážitek, který nás poznamená. Zážitek z porodu zůstává uložen jako nevědomá nebo implicitní paměť v našich buňkách a tkáních a ovlivňuje náš nervový systém, a tím i naši psychiku. Přestože je porod relativně krátký zážitek, je velmi intenzivní a někdy doslova zdrcující. Z tohoto důvodu působí otisk zrození jako psychická a fyzická matrice, která se aktivuje během každodenních událostí a řídí nás jedním směrem. Zážitky z narození mohou například způsobovat potíže s rozhodováním, nedostatek důvěry ve vztazích, problémy se sebeúctou, závislostní chování, problémy s životním tempem, záchvaty paniky, záchvaty vzteku a potíže s přechodem.

Můj přístup

Největším přínosem mé práce je pomáhat klientům postupně získat zpět schopnost jednat a samoregulaci jejich symptomů, ohromujících pocitů a vjemů. Když se moji klienti naučí pozorovat a chápat své příznaky a reakce, získají novou perspektivu a "zátěž" také ztratí svou nezvyklost.

 

To je také důvodem proč jsem si pro mojí práci zvolila metodu, při níž má klient proces pod kontrolou a učí se porozumět sobě a svému tělu a získávat pro sebe stále více. 

 

Terapeutický proces získává svobodu a lehkost také díky možnosti pracovat abstraktně.

Zuzana Laubmann - Heilpraktiker für Psychotherapie und Doula, Autorin und Dozentin aus Erl
Poznat

Chcete se seznámit s mým způsobem práce a ověřit si, zda vyhovuje Vám a Vašim potřebám? Můžete si domluvit 30minutové úvodní sezení.  

30 € / 30 min.

bottom of page